Wednesday, April 27, 2016

Lemonade

kakou kalagoa ai fo'i,

oka se auleaga o Jay Z ae misa solo ai fafige sole.

Ua le o e su'e gi isi kamaloloa ae misa lava I lea kolila.

Pei a ua ou koe vaai I mea a fafige Safuapalamimi I la aso.

3 comments:

Fotu said...

Lol Jay Z pua'a.

This is exactly my husband's takeaway from Lemonade.

kuaback said...

when Bey realizes that at the end of the day...her shit smells the same as any other person's ...faiaku ai foi...lol

Goddess said...

foliga mai e insecure fo'i Beyoncé ia, ma ua sa'o ai le pese,

sao ai la egele,
mea a ia e leiloa mai e beyonce. hahaha