Wednesday, April 27, 2016

Lemonade

kakou kalagoa ai fo'i,

oka se auleaga o Jay Z ae misa solo ai fafige sole.

Ua le o e su'e gi isi kamaloloa ae misa lava I lea kolila.

Pei a ua ou koe vaai I mea a fafige Safuapalamimi I la aso.