Monday, March 16, 2015

Kakou kalagoa ai fo'i

Kusa ga ou vaai i gi ie koga se lua i le festival i le aso kooga'i.
O le ie fou - e vaivai ae le vaivai kele,  ma le ia kuai ae le vaivai foi - ae ua masaesae le tele o itu.
Ou fai aku i le kamaloa samoa e oga ie, "E fia kau o au ie faamolemole?"
Sau le kali, "Pule a oe sees ae o ie gei e makua'i le koe maua i samoa"
O'u kago aku loa lifi i luga le ie ae e le vaivai, koe ua stain le lagu o le fulumoa i le ie. 
"E fia la?" o la'u fesili lea
Ae sau le kali: "Kusa e lua sefulu afe lava i samoa le ie fou ae sefulu fiku afe le ie kuai, ae avaku ma oe i le sefulu afe Giu sila ma le iva afe giu sila le ie kuai"

Kaimi kogu a ga ga pasae ai ma la'u aka.

"Pei a ga e ke fai i le vale a, ia faafetai lava"

The most awkward thing was, right across from them was a stall with the most stunning, softest ie samoa - ua uma ona lalaga lelei e nai tina na iai i le festival. 

E uma aso e lua o le festival ae kamo'e mai le cowboy lea ga ma kalagoa fai mai, "E mafai ga avaku ma oe i le 10 afe samoa le ie fou" 

E tolu lava upu na ou mafaufau ai i le taimi tonu lena: 

Kui lou k***. 

No comments: