Thursday, March 26, 2015

Fresh Housewives of South Auckland Episode 2


Fresh Housewives of South Auckland, Episode 1 ......LOVE!!!!


Saturday, March 21, 2015

polyfest is done - viia le Alii!

Monday, March 16, 2015

Kakou kalagoa ai fo'i

Kusa ga ou vaai i gi ie koga se lua i le festival i le aso kooga'i.
O le ie fou - e vaivai ae le vaivai kele,  ma le ia kuai ae le vaivai foi - ae ua masaesae le tele o itu.
Ou fai aku i le kamaloa samoa e oga ie, "E fia kau o au ie faamolemole?"
Sau le kali, "Pule a oe sees ae o ie gei e makua'i le koe maua i samoa"
O'u kago aku loa lifi i luga le ie ae e le vaivai, koe ua stain le lagu o le fulumoa i le ie. 
"E fia la?" o la'u fesili lea
Ae sau le kali: "Kusa e lua sefulu afe lava i samoa le ie fou ae sefulu fiku afe le ie kuai, ae avaku ma oe i le sefulu afe Giu sila ma le iva afe giu sila le ie kuai"

Kaimi kogu a ga ga pasae ai ma la'u aka.

"Pei a ga e ke fai i le vale a, ia faafetai lava"

The most awkward thing was, right across from them was a stall with the most stunning, softest ie samoa - ua uma ona lalaga lelei e nai tina na iai i le festival. 

E uma aso e lua o le festival ae kamo'e mai le cowboy lea ga ma kalagoa fai mai, "E mafai ga avaku ma oe i le 10 afe samoa le ie fou" 

E tolu lava upu na ou mafaufau ai i le taimi tonu lena: 

Kui lou k***. 

Saturday, March 14, 2015

Times are a changin'

I have not updated in ages - but for good reason, ...I can't be arsed.

However, a lot of things happened. 

Like, I resigned.
And all my colleagues laughed in my face. Thinking I was being funny. 
Keste. 
Anyhow, yes - I resigned. Then the laughter ended and there was "WTF?" oi aue.  

I won't miss the politics or the egos - but I will miss my friends and most of all, the amazing young people I work with and their families, all of whom want the best for their loved ones.  
I will miss those relationships that truly.
 
But - change is good.

And seeing how the changes have been shoddily mismanaged by the current employer leaves much to be desired. Ma ua sau foi le matua ia se,
Life is too short to be stuck in a rut pretending you give a schmuck

But before I bugger off, Pasifika Festival is tomorrow and I'm helping a friend at Samoa Village sell stuff and eat authentic samoan food like chop seuy, pork buns and ice cream.