Wednesday, August 27, 2014

too sure kele

tonight, faakoa uma la'u expo i le 9, e masagi lava ga makou o ma isi ufa ia makou ke galulue faakasi e dinner i se fale laka mai pe'a uma galuega.
Ae o agagei, ua ou fai i ai  "sorry - i'm going home coz frenchy would have made dinner".
....anyhoooo, kauguu mai i le fale, molega baaaad and hello - ga o le kefs le meaai lea e i ai.
...ae pasasa mai ma le kala a frenchy, "oi, faapea a a'u e ke ai e sau ai, ...ma ua uma le falaoa ma le milk'

kaimi kogu a ga ga'o lo'u fia kago aku e pake fela o le alelo.

lea la ua ka le 12:31 and makua ou le fia moe oga faakoa uma ga ai la'u pisupo ae iga'i i le alaisa mai le aso sa.

e sao ai Henry, ..."mea la gei e le iloa mai e beyonce."


3 comments:

QueenB said...

E, shoulda text me.. I was still up at that time contemplating on getting Maccas lol

MrsF said...

LMAO. Se malo frenchy! Make ai a oe ia. Hahahaha. Can't stop laughing. I had a migraine yesterday and my husband came home and cooked dinner. What a good husband. Le iloa pe koeikiki gei amaka ga fai fika pei o frenchy. Pake loa ma le ulu. Lol.

Goddess said...

Amuia oe, ....ae Le umi gei fai mai joe, ia, Le falaoa ma Le paka gage, lol