Tuesday, March 25, 2014

E le o se makai akoa ae o le fasi makai

I got summoned into a meeting na valaauina e tagata e iinei, e tofu o i latu ma suafa matai.
E fa'alagilagi lava o latou suafa i mea fai. 
"Oka se manaia" o nai o'u manatu nei.

Traffic was bad, ma ou te taunuu atu ua 5 minute e te'a ai le taimi sa tatau ai ona matou feiloa'i.

O'u fai atu loa lea, "Ia, e fa'amalie atu i lua Afioga ona ua fai sina tuai mai, makua'i le fetaui lava tonu ma faiga a le auala. O a mai lena itu".

*Blink* *Blink* *Awkward silence* *Blink Blink* ---Do you want a cup of tea?

Le iloa fa'asamoa. 

O la'u talosaga mo outou uma na o lo'o fa'alagilagi ma sisi solo o outou suafa matai:

"Taumafai ona a'o le gagana......aua le kaulamua i le "I am a chief and I am holier than thou, bow to me" ae le iloa pu le guku.

There are no excuses. Sa'o ai Agasi'i and to borrow from his analogy, instead of a whole pusi, o le fasi pusi - and in this case, o le fasi makai le mea sole.  


1 comment:

QueenB said...

Hahahaha loove it! Keiloa, kakau loa oga fai sou suafa makai e faalagilagi solo..