Tuesday, October 29, 2013

Eh, ma'umau le vasa.

Tusa ua ou nofo nofo ma ou toe manatunatu,
Matua'i maimau lava o le taimi i ituaiga galuega fa'apenei.
Ua sau lava le fiu i lenei vaitaimi.
Ua makuai o'u lelava lava gagu, lelava ata ata ma foliga tausaafia ae leiloa a ou oti e fia pa'i atu le muli o lo'u seevae muli uumi i ona foliga.
...O aso faapenei, ou te fesiligia ai lava a'u filifiliga, pe o lava so'u sao. Paga lea, o le tali i le taimi nei o le aireken/leai/zilch.

Ua ala ona tupu nei manatu ona o le saputu mai o leo eseese - e tofu lava le leo ma le manatu, tele foi manatu e tatau ona velo i fafo, tele tupu ma perenise fia mamalu ae leai ni tagata e fa'atinoina galuega. Foliga mai e nofo nofo lava lea tupu, fa'aoso lona manatu - ae uma a'e, e nao si vale foi mai Salafai e faia galuega.
Ma'umau avanoa, ma'umau taimi, ma'umau le vasa - fai mai ai Vao.

O le tonu; o le fautuaga mo i tatou i lenei aso e fa'apenei:

Aua le valea umi.

Soifua ma ia manuia,

Leai se faia a ata ma le mataupu o lenei aso,..., Oi Aue...


All images are mine thanks, ask before you stillarations (:

1 comment:

Anonymous said...

LOL malo le onosai sista. Fai ma faa pa'i le muli o lou seevae i foren faake'i ai lol.