Tuesday, February 21, 2012

Ka muamua le guku ka ai le pe'a. Just a thought of the day.

No comments: