Sunday, May 30, 2010

My Lord, What a morning.....


What a beautiful way to start Samoan Language week, and victorious Independence Day, our sevens boys bringing home  the IRB Sevens series title....seki a!

Click here to watch the defining moment, against England, and watch Nets at 1:27, you will notice her big grin and loud flower and jumps of joy, choohooo!!

Ia, needless to say, ua faigaka lava ga fai se galuega i legei aso kalu ai le malo mai o le au i Sikokilagi.
Sa tatau lava ona ou nofo i le fale ou te moe lelei nai lo lo'u sau i le ofisa ae le'o iinei lo'u mafaufau, ALT!

Ia, lesona mo le aso:
Win = Manumalo
Happy = Fiafia
Gordon Tietjens = Toe taumafai atili mai i lea tausaga.
Kangaroo = fa'afai'ai i le pe'epe'e, ulu ma le miki.

Over and under

3 comments:

kuaback said...

ua ka inlove love i le manu..ahar..nice way to end a nice short vacay

Xavier Dimante said...

How inspiring for the lads to ask for land as reward instead of money. Cos we all know where money goes in Samoa, usually up in smoke to everywhere else. Talosia e alofagia e le Palemia le latou talosaga.

Goddess said...

oh! thats news to me ! i didn't know about their request, but that sounds very very appropriate!

jenn, shuddup with your vacay - some people Dont get to go anywhere for a short break! lol...yeah, chealous much!